Individualizace a standardizace při tvorbě výživy nedonošených novorozenců.
Možnosti využití moderních technologií k optimalizaci nutričních postupů

7. – 8. září 2023

O kongresu

Vážení kolegové,

Dovolte mi, abych vás pozval na třetí ročník česko-slovenského sympózia věnovaného výživě nedonošených novorozenců.

V tomto ročníku se nám opět podařilo získat kvalitní přednášející ze zahraničí, současně jsme sympózium pojali netradičně mezioborově. Témata budou z oblasti výživy novorozenců, ale i z oboru dětského očního lékařství. Zde se nám taktéž podařilo získat kvalitní přednášející jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

Velmi rádi uvítáme vaše náměty a přednášky, které se budeme snažit zahrnout do sympózia. Zašlete je nejpozději do 15. 7. 2023 přes registrační formulář nebo na e-mailovou adresu zaleska.blanka@nemcb.cz.

Pokud bude z vaší strany zájem, je v prostorách Nemocnice České Budějovice, a.s., připraven praktický workshop, s možností seznámení se s nutričním softwarem. Dále bychom nabídli zájemcům workshop „Vrozené vady srdce z pohledu neonatologa a jejich management“. Možnosti použití USG diagnostiky a nácvik použití ultrasonografie pomocí simulátoru Echocom.“

Součástí tohoto sympózia bude i možnost seznámit se s produkty firem, které mají ve svém portfoliu produkty pro výživu novorozenců, ale i dalších firem poskytující management péče novorozencům.

Jako velmi pozitivně hodnocené v minulých ročnících byla možnost neformálního setkání se se zahraničními i českými odborníky, proto jsme se rozhodli v této aktivitě pokračovat i v současném ročníku.

Sympózium je pořádáno pod záštitou České Pediatrické společnosti, Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity a Nemocnice České Budějovice, a.s

Z celé akce bude připraven sborník a bude evidována v systému vzdělávání lékařů ČLK.

Těším se na společné setkání v Českých Budějovicích v termínu 7. – 8. září 2023.

Za organizační výbor

MUDr. Jiří Dušek MHA
primář Neonatologického oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program

Předběžný program konference si můžete stáhnout zde CS EN.

Souběžně s programem bude probíhat prezentace farmaceutických firem.

Registrace v 1. patře Clarion Congress Hotelu

Zahájení v Clarion Congress Hotelu

prim. MUDr. Jiří Dušek

1. Doporučení Komise pro výživu ESPGHAN s relevancí k neonatologii

prof. Jiří Bronský, Ph.D. – 2. Lékařká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 30 min.

2. The secrets of human milk

prof. Magnus Domellöf MD., Ph.D. – Umeå University, Sweden 45 min.

3. Supplementing preterm infants with long chain fatty acids – hope or hype?

Ass. prof. Stefan Johansson, MD. Ph.D. – Karolinska Institutet Stockholm, Sweden 40 min.

Coffeebreak

4. Human milk fortifiers of human origin

prof. Christoph Fusch MD, Ph.D. – Klinikum Nürenberg, Germany 40 min.

5. Klinické zkušenosti s použitím humánního fortifikátoru u nedonošených novorozenců

MUDr. Daniela Součková – Neonatologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. 20 min.

Lunch

6. Vrozené vady srdce z pohledu neonatologa a jejich management. Možnosti použití USG diagnostiky před transportem do kardiochirurgického centra a nácvik použití ultrasonografie pomocí simulátoru Echocom

MUDr. Peter Krcho, Ph.D. – Lékařská fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko 30 min.

7. Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis – Associated Uveitis

prof. Fatima Pedrosa–Domellöf MD. Ph.D. – Umeå University, Sweden 30 min.

8. Clonidine as an optional anesthetic in the prophylaxis of procedural pain associated with screening for retinopathy of prematurity

MUDr. Jiří Dušek MHA – Neonatologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., ZSF JU České Budějovice 30 min.

Coffeebreak

9. Péče o předčasně narozené děti na oční ambulanci Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Veronika Vinařová, Oční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. 20 min.

10. Retinopatie nedonošených. Směrnice a současné trendy v léčbě

MUDr. Marie Česká Burdová, Ph.D., 2. LF UK, Praha 30 min.

Závěr

Registrace v 1. patře Vzdělávacího centra Nemocnice České Budějovice, a. s., T6

Zahájení:

prim. MUDr. Dušek, MHA

Nácvik nutričních kalkulací v programu Nutrium – základní ovládání a možnosti administrátorských nastavení Nácvik použití ultrasonografie pomocí simulátoru Echocom

Oběd

Setkání koordinátorů: Projekt výživy nedonošených novorozenců, zlepšení výživových postupů

Závěr

Místo konání

Informace o místě konání.

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích. Hotel byl otevřen již v roce 1982 a pod názvem hotel Gomel byl provozován až do února 2011. 14 měsíců trvala rekonstrukce, která přeměnila původní stavbu ve čtyřhvězdičkový hotel prošpikovaný moderní technologií. S růstem standardu služeb se hotel začlenil do mezinárodní skupiny Choice Hotels International a pod novým názvem - Clarion Congress Hotel České Budějovice je provozován od dubna 2012.

Ubytování

Ubytování si je možno zajistit v rámci konference v hotelu Clarion za zvýhodněné ceny (heslo pro rezervaci – workshop 2023)

Hotel 1

Jednolůžkový pokoj

1 700 Kč/ 1 noc

Hotel 2

Dvoulůžkový pokoj

2 100 Kč / 1 noc

Ceny za ubytování zahrnují kromě ubytování také snídani formou bufetu, kávový set na pokoji, připojení na internet na pokoji, DPH a městské poplatky. Pokoje jsou také plně klimatizované a jsou vybaveny dále žehlícím setem a trezorem.

Storno podmínky:
Pokud zrušíte ubytování 3 dny před akcí a méně, je storno poplatek již 100 % ceny.

KONTAKT:

Partneři

Hlavní partner

Partneři

Registrace

1. den (přednášky v hotelu Clarion)900 Kč včetně 21 % DPH / 36 € (zahrnuje účast na přednáškách a občerstvení včetně oběda)
2. den (workshop v Nemocnici České Budějovice, a.s.)800 Kč včetně 21 % DPH / 32 € (zahrnuje účast na workshopu a občerstvení včetně oběda)
Oba dny1500 Kč včetně 21 % DPH / 60 € (zahrnuje účast na workshopu a občerstvení včetně oběda)

Platba registračního poplatku

variabilní symbol: 239439

Platby v CZK:
Č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank
IBAN – CZ44 2700 0000 0021 0791 8128, SWIFT – BACXCZPP

Platby v EUR: Č. účtu: 1387684519/2700 – UniCredit Bank
IBAN – CZ75 2700 0000 0013 8768 4519, SWIFT – BACXCZPP

Name and Home Address of Account Holder (název a adresa majitele účtu):
Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Bank Name (název banky):
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bank Address (adresa banky):
Nám. P. Otakara II. 35, 370 21 České Budějovice

Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 15. 7. 2023. Přihláškový formulář naleznete na www.novorozencivyziva.cz. Přihlašování je možné pouze přes webové stránky.

Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 1. 9. 2023. Přihláškový formulář naleznete nawww.novorozencivyziva.cz . Přihlašování je možné pouze přes webové stránky.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a v rámci postgraduálního vzdělávání je registrována u ČAS.

Závazná přihláška k účasti

(naleznete zde https://www.lkcr.cz/)

Požadujete-li daňový doklad na firmu, je třeba v okamžiku registrace název FIRMY a IČO vyplnit. Správný postup zahrnuje i přijatou platbu z firemního, nikoliv soukromého účtu.
Prosíme o dodržení těchto podmínek.

Informace pro vystavovatele

Vážení, dovolujeme si Vám představit letošní rozvržení firemní účasti, která bude rozdělena do tří kategorií:

1. GENERÁLNÍ PARTNER
50 000 Kč bez DPH

  • Pořadatel zajistí vystavovateli 2 stoly a 4 židle
  • V ceně jsou zahrnuty 4 registrace pro firemní zástupce zdarma
  • Logo GENERÁLNÍHO PARTNERA bude umístěno v programové brožuře
  • V případě zájmu bude umístěno firemní logo v čele jednacího sálu

2. HLAVNÍ PARTNER
35 000 Kč bez DPH

  • Pořadatel zajistí vystavovateli 2 stoly a 4 židle
  • V ceně jsou zahrnuty 4 registrace pro firemní zástupce zdarma
  • Logo HLAVNÍHO PARTNERA bude umístěno v programové brožuře

3. PARTNER
15 000 Kč bez DPH

  • Pořadatel zajistí vystavovateli 1 stůl a 2 židle
  • V ceně jsou zahrnuty 2 registrace pro firemní zástupce firmy zdarma
  • Logo PARTNERA bude umístěno v programové brožuře

 

Uzávěrka termínu přihlášek pro firemní účast vystavovatelů je stanovena do 10. 8. 2023!

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně firemní účasti, kontaktujte mne, domluvíme se na formě spolupráce.
V případě Vašeho zájmu zúčastnit se tohoto sjezdu, prosím, o zaslání loga Vaší firmy v PDF formátu pro webové stránky sjezdu a tisk programové brožury, kde budou loga rozdělena podle kategorie vystavovatele.
Pokud budete mít další požadavky týkající se např. možnosti využití elektrického připojení, neváhejte se na nás obrátit.

Dotazy ohledně fakturace a plateb směřujte na kolegyni Ing. Lenku Vackovou: vackova.lenka@nemcb.cz, 387 872 219.
Bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107918128/2700. Variabilní symbol: 239439.

Děkuji.
S pozdravem
Ing. Helena Dvořáková
Obchodní oddělení

Kontakty

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská
mobil: +420 601 306 875
tel: +420 387 872 074
e-mail: knihovna@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Helena Dvořáková
tel: +420 387 872 229
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz